OBJEKAT NEVESINJSKA 3-5

Tehničke karakteristike objekta

  • Zgrada je projektovana kao armirano- betonska konstrukcija sa dva nivoa podzemnih garaža, spratnosti P+6+Ps.
  • Svi zidovi igrađeni su od opeke (fasadni i pregradni), pri čemu smo posebnu pažnju posvetili termo i zvučnoj izolaciji najviših standarda.
  • Strukturu fasadnog zida čine klima blok 20cm, kamena vuna 15cm, vazdušni prostor i kamena obloga debljine 3cm na potkonstrukciji
  • Obejekat ima energetski pasoš efikasnosti B razreda

Kontakt